Calitate

“Calitatea Optimă” a produselor Supremia este asigurată prin TQM Supremia – pilon și proiect strategic al SMS. TQM Supremia INTEGRAT, armonizează toate standardele de calitate, implementate și certificate în companie.

 

Managementul total al calității (TQM Supremia) este un mod de conducere al organizației centrat pe calitate (Q), bazat pe participarea tuturor membrilor acesteia și care vizează un succes pe termen lung prin satisfacerea clientului, precum și avantaje pentru toți membrii organizației și pentru societate.

 

Un suport pentru asigurarea calității totale este și LABORATORUL SUPREMIA, laborator autorizat cu 17 metode acreditate RENAR pentru analiza calității produselor comercializate de organizația nostră.  

 

Dintre certificările internaționale primite menționăm certificatul KOSHER pentru produse destinate comunității evreiești și recenta certificare BRC (British Retail Consortium). 

 

Managementul calității Supremia a fost reconoscut și de SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 22000:2005, FSSC 22000 şi recomandările Codex Alimentarius CAC/RCP-1.